DZIAŁALNOŚĆ

Od 1975 roku rozpoczynając od asystentury w pracowni Sitodruku doc. Jacka Rybczyńskiego przez kolejne lata prowadziłem różnorodną działalność zawodową i społeczną. W latach 80. wystartowało studio graficzne MJM przemianowane później w działalność studia MJM Grafika. W 1985 roku tworzyłem, będąc w 50 osobowej grupie założycielskiej, ZPAMiG, Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików a następnie SPAMiG, Stowarzyszenie Polskich Artystów Malarzy i Grafików WIELKOPOSKA. Jestem również jednym z założycieli Stowarzyszenia Ekologicznego CZYSTA NEKLA powstałego w 2014 roku.
Pracę dydaktyczną rozpoczętą w PWSSP w Poznaniu po 20 latach pracy kontynuowałem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Instytucie Sztuk Pięknych, dzisiaj Instytut Sztuk Wizualnych, prowadząc pracownię SITODRUKU (grafiki warsztatowej) oraz pracownię projektową GRAFIKI WYDAWNICZEJ. Dzisiaj, aktywny twórczo, projektowo, emeryt.