PRACOWNIA POLIGRAFICZNA

Dla absolwenta studiów licencjackich pracownie projektowe stanowią podstawę wiedzy o grafice użytkowej, dają mu szansę na wpisanie się w rynek mediów i rynek wydawniczy. Szczególnie dla Zielonej Góry wydawało się to elementem istotnym ponieważ absolwenci wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuk Pięknych byli pierwszymi grafikami tworzącymi miejscowe środowisko grafików projektantów świadomych zasad i prawideł rządzących wizualnym przekazem.

Uczelniany Warsztat Poligraficzny pozwolił im na pierwszy kontakt z technologiami druku offsetowego oraz przeprowadzał ich w świadomy sposób od pomysłu i projektu przez fazę przygotowania do druku aż do końcowego efektu wydawniczego.

Warsztat Poligraficzny dawał również szansę Instytutowi Sztuk Pięknych na samodzielną działalność wydawniczą i publikację interesujących propozycji graficznych jak również teoretycznych. Pierwszą pozycją wydawaną systematycznie był BIULETYN ISP w którym swoje teoretyczne publikacje prezentowali profesorowie i doktorzy instytutu oraz zawierający dane dotyczące planów studiów, wernisaży wystaw, wydanych recenzji, obronionych prac doktorskich i dyplomów. Mieliśmy również zamiar wydawać czasopismo redagowane przez studentów Wydziału Artystycznego PIĘKNA SZTUKA. Wydaliśmy 4 numery. Nie bez znaczenia był również fakt pewnych oszczędności a być może również możliwość zarobienia funduszy na dalszy rozwój instytutu. Co roku wydawano pieniądze na informację rekrutacyjną, wydawano katalogi wystaw oraz plakaty i zaproszenia. Wszystkie druki mogliśmy wykonać sami angażując również studentów w proces realizacji.

Niestety, to historia, Andrzej Bobrowski, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych oraz Piotr Szurek, dziekan Wydziału Artystycznego (graficy) doprowadzili do likwidacji warsztatu poligraficznego. Maszyny zostały zezłomowane. Cóż, a podobno kruk krukowi…

Drukarnię instytutową zorganizowałem przewożąc do Zielonej Góry i wypożyczając Instytutowi Sztuk Pięknych zestaw prywatnych maszyn drukarskich i introligatorskich. Drukowaliśmy Biuletyn ISP, katalogi wystaw instytutowych, kartki pocztowe autorstwa studentów, materiały rekrutacyjne oraz 2 numery Pięknej Sztuki. Następne dwa numery wydałem własnym nakładem w jednej z zielonogórskich drukarni.