wydawnictwa

W ostatnich latach daje się zauważyć renesans zainteresowania klasyczną grafiką warsztatową, jakby szybki rozwój współczesnych technik przetwarzania i reprodukowania obrazu zupełnie jej nie zagrażał, a przeciwnie: umacniał jej status quo.
„Podręcznik Technik Graficznych” jest przeznaczony nie tylko dla uczniów i studentów szkół artystycznych czy twórców uprawiających tę dyscyplinę sztuki, lecz także dla miłośników grafiki, którzy chcą dokładnie poznać tajniki warsztatu. Obok całego szeregu wypróbowanych receptur autorzy przedstawiają również skuteczne i sprawdzone przez siebie metody, często odbiegające od ogólnie przyjętych.
Dzielą się też doświadczeniami z nie do końca udanych eksperymentów, jednocześnie radząc, jak można wykorzystać błąd w druku, czyniąc z niego atut. Lektura nie pozostawia wątpliwości, że twórcy są otwarci na nowe technologie i zdarza się im wzbogacać nimi tradycyjny warsztat.

Poszczególne dyscypliny opracowali wybitni artyści i dydaktycy:
Druk wypukły, drzeworyt
   prof. Franciszek Bunsch, ASP Kraków
Wklęsłodruk, techniki metalowe
   prof. Tadeusz Jackowski, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ASP Poznań
   prof. Andrzej Pietsch, Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – Cieszyn
   prof. Stanisław Wejman ASP Kraków
Druk płaski, litografia
   prof. Stefan Ficner, ASP Poznań
Druk płaski, serigrafia
   prof. Adam Romaniuk, ASP Katowice
Tekstowi towarzyszy bogaty zestaw kolorowych i czarno-białych reprodukcji z różnymi przykładami druku.
Jacek Papla
Inicjator wydania, wydawca i autor opracowania graficznego
■ jacek.papla@jacekpapla.pl
Książka do kupienia za zaliczeniem pocztowym w cenie 30 PLN + koszty przesyłki (ok. 9 PLN)