Warsztat Poligraficzny

Dla absolwenta studiów licencjackich pracownie projektowe stanowią podstawę wiedzy o grafice użytkowej, dają mu szansę na wpisanie się w rynek mediów i rynek wydawniczy. Szczególnie dla Zielonej Góry wydaje się to elementem istotnym ponieważ nasi absolwenci będą pierwszymi grafikami tworzącymi miejscowe środowisko grafików projektantów świadomych zasad i prawideł rządzących wizualnym przekazem.
Uczelniany Warsztat Poligraficzny pozwolił im na pierwszy kontakt z technologiami druku offsetowego oraz przeprowadzał ich w świadomy sposób od pomysłu i projektu przez fazę przygotowania do druku aż do końcowego efektu wydawniczego.
Warsztat Poligraficzny dawał również szansę Instytutowi Sztuk Pięknych na samodzielną działalność wydawniczą i publikację interesujących propozycji graficznych jak również teoretycznych. Pierwszą pozycją wydawaną systematycznie był BIULETYN ISP w którym swoje teoretyczne publikacje prezentowali profesorowie i doktorzy instytutu oraz zawierający dane dotyczące planów studiów, wernisaży wystaw, wydanych recenzji, obronionych prac doktorskich i dyplomów. Mieliśmy również zamiar wydawać czasopismo redagowane przez studentów Wydziału Artystycznego PIĘKNA SZTUKA. Do dzisiaj wydaliśmy 2 numery.
Nie bez znaczenia jest również fakt pewnych oszczędności a być może również możliwość zarobienia funduszy na dalszy rozwój instytutu. Co roku wydajemy pieniądze na informację rekrutacyjną, wydajemy katalogi wystaw oraz plakaty i zaproszenia. Wszystkie druki mogliśmy wykonać sami angażując również studentów w proces realizacji.
Niestety, to już historia, ostatni dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych oraz dziekan Wydziału Artystycznego (graficy) doprowadzili do likwidacji warsztatu poligraficznego. Maszyny zostały zezłomowane. Cóż, a podobno kruk krukowi …