O pracowni

PROGRAM PRACOWNI

Cel nauczania: Pracownia przygotowuje studentów do samodzielnej pracy odpowiadając na zapotrzebowanie odbiorcy poszukującego wartościowych i przekonywujących komunikatów. Funkcjonują one w złożonej strukturze mediów i środków przekazu. Poczynając od codziennej prasy, ulotki czy periodyku, poprzez reklamę wielkonakładową i wielkoformatową, książkę, folder, album i plakat aż do informacji wizualnej zawartej na stronach internetowych firm i portali.

 Ramowy program nauczania: Studenci, przygotowani w podstawowych pracowniach rysunkowych i malarskich, będą mogli, korzystając między innymi z tak współczesnego narzędzia jakim jest komputer z urządzeniami peryferyjnymi, w jasny i klarowny sposób realizować zadania i ćwiczenia wymagane przez prowadzącego.
Narzędzia takie jak: skaner, aparat cyfrowy, ploter, rozbudowany programowo i wyposażony w odpowiednie narzędzia komputer, stają się niezbędne w procesie dydaktycznym, bo z nimi właśnie będą się spotykać absolwenci w codziennej pracy po studiach. Umiejętne posługiwanie się nimi staje się nieodzownym atrybutem każdego wchodzącego w życie zawodowe Grafika projektanta.
Kształcenie obejmuje, w szerokim rozumieniu tego słowa, projektowanie graficzne. W ramach zajęć studenci wykonują prace mające swoje źródła w liternictwie i typografii, grafice edytorskiej, ilustracji, projektują znaki graficzne, opracowują typograficznie książki, katalogi, foldery i czasopisma. W ostatniej fazie studenci uczą się realizacji projektów w różnych technikach drukarskich, poznając warsztat i sposoby przygotowania do druku.
Kryterium oceny: Każdy ze studentów oceniany jest indywidualnie, szczególną uwagę zwracając na samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i współpracę z prowadzącym. Umiejętność przekazu własnych przemyśleń, umiejętność argumentacji, przedstawienie swoich racji w formie graficznej i werbalnej są również składową ogólnej oceny studenta.
Literatura:
Strony internetowe, np.:
Typografia.ogme.pl
Webdesign.art.pl
Graphis.com
Atypi.com
Icograda.org
Oraz książki i czasopisma poświęcone projektowaniu graficznemuin.:
TYPO, 2+3D, Communication Art., .